Nordmenn er mindre redde for klimaendringer

Nordmenn bryr seg mindre om ekstremvær og issmelting enn mange andre europeere, viser en internasjonal undersøkelse.